Obec Pinkovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Pinkovce Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
audit účtovnej závierky za rok 2018 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Ing. Jozef Rešetár, audítor
450.00 €
Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Tigrid s.r.o.
134760.00 €
Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č.2 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
4210.44 €
Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
118740.49 €
bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
vypracovanie Komunitného plánu obce Pinkovce Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: MOAD s.r.o.
200.00 €
združené nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Vypracovanie projektu Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: OZ - Nová šanca v Medzibodroží
500.00 €
domáce kompostovanie Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Združenie obcí UH - Olšava
8240.00 €
Opätovné podanie žiadosti o nenávratný fianančný príspevok z PPA Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Premier Consulting, spol. s r.o.
0.00 €
audit účtovnej závierky za rok 2016 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Ing. Jozef Rešetár, audítor
450.00 €
smernica pre verejné obstarávanie Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: MOAD s.r.o.
130.00 €
Inštalácia a nastavenie program. vybavenia pre používanie čítačky eID preukazov Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: SMILES SK s.r.o.
0.00 €
poskytnutie dotácie z EF Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Environmentálny fond
39662.00 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Pinkovce Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: GROUP JM s.r.o.
41929.00 €
zabezpečenie systému nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
audit účtovnej závierky k 31.12.2015 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Ing. Jozef Rešetár, audítor
500.00 €
stavba Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Pinkovce Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Plynmont Humenné, s.r.o.
114940.49 €
Vyhotovenie žiadosti o fin.príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Premier Consulting, spol. s r.o.
896.00 €
zabezpečenie systému nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Zánik Zmluvy č.250315-MST-1 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Premier Consulting, spol. s r.o.
0.00 €
predaj pozemkov Odb.: Poľnohospodárske družstvo Pinkovce
Dod.: Obec Pinkovce
7000.00 €
správa audítora za rok 2014 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Ing. Jozef Rešetár, audítor
450.00 €
Pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
60.00 €
Rekonštrukcia nevyužitého objektu-Obecný dom Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Premier Consulting, spol. s r.o.
0.00 €
zber, odvoz a zhodnotenie použitých batérii a akumulátorov Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: AKU-TRANS spol.s r.o.
0.00 €
audítorská správa za rok 2013 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Ing. Jozef Rešetár, audítor
400.00 €
zber použitých batérií a akumulátorov Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: E.M.J.- Invest Metal, s.r.o.
0.00 €
prenájom dielne Odb.: Autoservis - Kočiš Ján
Dod.: Obec Pinkovce
119.37 €
Zmluva o úvere - Dodatok č.2 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €