Obec Pinkovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
rekonštrukcia javiska v KD Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Košický samosprávny kraj
2500.00 €
Poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu KO Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
plynová prípojka k s.č. 52 (obecný dom) Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: SPP-distrtibúcia, a.s.
0.00 €
Zriadenie účtu - dotácie Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0.00 €
termínovaný úver Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
26000.00 €
termínovaný úver Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
116100.00 €
Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Pinkovce Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
audit účtovnej závierky za rok 2018 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Ing. Jozef Rešetár, audítor
450.00 €
Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Tigrid s.r.o.
134760.00 €
Cesta na trh práce 2 - Opatrenie č.2 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
4210.44 €
Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
118740.49 €
bezplatné užívanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0.00 €
vypracovanie Komunitného plánu obce Pinkovce Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: MOAD s.r.o.
200.00 €
združené nakladanie s odpadmi z obalov Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Vypracovanie projektu Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: OZ - Nová šanca v Medzibodroží
500.00 €
domáce kompostovanie Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Združenie obcí UH - Olšava
8240.00 €
Opätovné podanie žiadosti o nenávratný fianančný príspevok z PPA Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Premier Consulting, spol. s r.o.
0.00 €
audit účtovnej závierky za rok 2016 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Ing. Jozef Rešetár, audítor
450.00 €
smernica pre verejné obstarávanie Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: MOAD s.r.o.
130.00 €
Inštalácia a nastavenie program. vybavenia pre používanie čítačky eID preukazov Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: SMILES SK s.r.o.
0.00 €
poskytnutie dotácie z EF Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Environmentálny fond
39662.00 €
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Pinkovce Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: GROUP JM s.r.o.
41929.00 €
zabezpečenie systému nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
audit účtovnej závierky k 31.12.2015 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Ing. Jozef Rešetár, audítor
500.00 €
stavba Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Pinkovce Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Plynmont Humenné, s.r.o.
114940.49 €
Vyhotovenie žiadosti o fin.príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Premier Consulting, spol. s r.o.
896.00 €
zabezpečenie systému nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0.00 €
Zánik Zmluvy č.250315-MST-1 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Premier Consulting, spol. s r.o.
0.00 €
predaj pozemkov Odb.: Poľnohospodárske družstvo Pinkovce
Dod.: Obec Pinkovce
7000.00 €
správa audítora za rok 2014 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Ing. Jozef Rešetár, audítor
450.00 €
Pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Vladimír MIŠĽAN ml.
60.00 €
Rekonštrukcia nevyužitého objektu-Obecný dom Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Premier Consulting, spol. s r.o.
0.00 €
zber, odvoz a zhodnotenie použitých batérii a akumulátorov Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: AKU-TRANS spol.s r.o.
0.00 €
audítorská správa za rok 2013 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Ing. Jozef Rešetár, audítor
400.00 €
zber použitých batérií a akumulátorov Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: E.M.J.- Invest Metal, s.r.o.
0.00 €
prenájom dielne Odb.: Autoservis - Kočiš Ján
Dod.: Obec Pinkovce
119.37 €
Zmluva o úvere - Dodatok č.2 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0.00 €