SlovenskýEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  nenaplánované
 • Plasty
  nenaplánované
 • Papier
  nenaplánované
 • Sklo
  nenaplánované
PINKOVCE Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

Názov
Popis
Dátum
Prílohy -
Generované portálom Uradne.sk

OBEC Pinkovce

Prvá zmienka o našej obci je z roku 1343. V tomto roku sa spomína už ako vyvinutá obec pod názvom Pynkouch.  Pomenovanie obce sa menilo. O 20 rokov neskoršie v roku 1363 je uvedená ako Pynkoch. Pod tým istým názvom je aj v roku 1394. O niekoľko storočí neskoršie konkrétne v roku 1786 sa menuje Pinkócz a v roku 1808 Pinkowce. V rokoch maďarskej okupácie sa uvádza pod názvom Pinkóc. Od oslobodenia v roku 1944 jej názov sa ustálil do dnešnej podoby Pinkovce.

Obec, ako zemiansky majetok patrila najprv rodine Pinkocziovcov, podľa ktorej obec dostala aj svoje pomenovanie. Najznámejším predstaviteľom rodu bol Peter Pinkoch a potom Bertalan Pinkóczi. Z rôznych prameňov sa dá usúdiť, že tento rod mal významnú úlohu nielen v župe užskej, ku ktorej obec patrila, ale aj v celej krajine.