SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 12)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o začatí konania - súhlas k výrubu drevín - M. Cihelková Oznámenie o začatí konania - súhlas k výrubu drevín - M. Cihelková 30.11.2023
Oznámenie o zahájení zlúčeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania - P. Ladenberger Oznámenie o zahájení zlúčeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania - P. Ladenberger 30.11.2023
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby - P. Ladenberger Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby - P. Ladenberger 30.11.2023
Sadzobník poplatkov v obci Pinkovce Sadzobník poplatkov v obci Pinkovce 28.11.2023
VZN č. 3/2023 o správe a prevádzkovaní pohrebiska VZN č. 3 o správe a prevádzkovaní pohrebiska 20.11.2023
Zásady hospodárenia s majetkom obce Zásady hospodárenia s majetkom obce Pinkovce 20.11.2023
Smernica v zmysle zákona č. 54/2019 Smernica v zmysle zákona č. 54/2019 20.11.2023
Rozpočet obce Pinkovce na roky 2024-2026 Viacročný rozpočet obce Pinkovce 20.11.2023
Program rozvoja obce na roky 2023-2030 Program rozvoja obce na roky 2023-2030 08.11.2023
Rozhodnutie Stavebné povolenie na stavbu: „Stavebné úpravy oplotenia, parkovacích a pojazdných plôch cintorína obce Pinkovce“ na pozemku p.č. KN C- 317, 352 katastrálne územie Pinkovce. 08.11.2023
Generované portálom Uradne.sk