SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 38)
Názov Popis Dátum
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.06.2024
KSK - Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu KSK - Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 17.06.2024
KSK Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030 — zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu KSK Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030 — zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 17.06.2024
Záverečný účet Pinkovce za rok 2023 Záverečný účet Pinkovce za rok 2023 30.05.2024
Oznámenie o zahájení zlúčeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Anna Lacko 20.05.2024
Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 – správa o hodnotení strategického dokumentu Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 – správa o hodnotení strategického dokumentu 15.05.2024
KSK -Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) – správa o hodnotení strategického dokumentu KSK -Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) – správa o hodnotení strategického dokumentu 15.05.2024
KSK - Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj Oznámenie o strategickom dokumente 14.05.2024
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OcZ Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OcZ konaného dňa 26.04.2024 22.04.2024
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce Európsky imunizačný týždeň 17.04.2024
Generované portálom Uradne.sk