SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 76)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Z302091DAT9-91-108/2023 Zmluva o poskytnutí nenávrátneho finančného príspevku Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
13 000 €
Z302091DAT9-91-108 Zmluva o poskytnutí nenávrátneho finančného príspevku Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
13 000 €
ZM7/2023 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
ZM6/2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.37/KSK/2023 uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Matica slovenská
400 €
ZM5/2023 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku kanalizácie Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Východoslov. vodárenská spoločnosť, a.s.
0 €
23/42/054/1557 Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenie za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykoínávanie aktivácie u zamestnávateľa a .... Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
ZM4/2023 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS Odb.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
2/2023 Dodatok č. 2/2023 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
ZM3/2023 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
ZM2/2023 Zmluva o zhotovení diela Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: webex digital s.r.o.
30 €
MZ1/2023 Verejné obstarávanie "ČOV Záhor - Pinkovce-Lekárovce" Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: VO-TOR s.r.o.
2 200 €
1/2023 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
77/025/22 1 Zmluva o účte Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
77/025/22 Municipálny úver - Univerzál Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
15 000 €
063/2023 Zabezpečenie systému triedeného zberu v obci Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
19/2021 audit účtovnej závierky za rok 2021 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Ing. Jozef Rešetár, audítor
700 €
22/042/010/17 Dohoda §10 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
22/42/012/6 Dohoda §12 Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
242207070101 poskytnutie pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Partners BS s.r.o.
210 €
221199 Pripojenie na internet Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Lekos, s r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk