SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 104)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ZM10/2024 Predmetom dodatku na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s XI. Článkom odsekom 5 Zmluvy sa Zmluva mení v časti Príloha č. 1 Zmluvy tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1 Dodatku Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Environmentálny fond
1 518 600 €
ZM 9/2024 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
ZM 8/2024 predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom "Príjazdová cesta a chodník k Obecnému domu" Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: TAMALEX s.r.o.
10 490.72 €
ZM 7/2024 zabezpečenie združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/316 dotácia na : Príjazdovú cestu a chodník k obecnému domu Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
8 000 €
Dodatok č. 1/2024 zmena a a doplnenie následovných ustanovení základnej zmluvy a to článok 4, odstavec 6 - zmena čísla účtu Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Obec Záhor
0 €
Dodatok č.1/2024 zmena a a doplnenie následovných ustanovení základnej zmluvy a to článok 4, odstavec 6 - zmena čísla účtu Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Obec Bežovce
0 €
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o spolupráci zmena a a doplnenie následovných ustanovení základnej zmluvy a to článok 4, odstavec 6 - zmena čísla účtu Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Obec Lekárovce
0 €
ZM 5/2024 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
ZM 4/2024 dôveryhodná služba vydávaní certifikátov Odb.: Obec Pinkovce
Dod.: Disig, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk