SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

RVPS Michalovce - chov ošípaných

 17.11.2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce žiada obecné úrady okresu Sobrance a mesto Sobrance o súčinnosť pri výkone  štátnej správy   vo veterinárnej oblasti v zmysle § 16 ods. 7 Zákona č.39/2007  Z.z.o veterinárnej starostlivosti v znení  neskorších predpisov  v súvislosti s novou  povinnosťou registrácie chovov ošípaných, ktoré chovatelia  držia pre vlastnú spotrebu  ( nekomerčné účely) v počte čo i len 1 kus a zaslanie zoznamu  všetkých chovateľov ošípaných (neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina)

Zoznam aktualít: