SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Kultúra

V minulosti dominantou obce bol kaštieľ, ktorý vybudovali spomínaní Horváthovci. Stal na ohybe obce oproti reformovanému kostolu. Na tomto mieste stojí teraz niekoľko rodinných domov. Horváthovci ho postavili po roku 1740. Tento rok sa nachádza na tehlách ako rok ich výroby. Tento údaj bol zistený pri asanácii kaštieľa po druhej svetovej vojne. K asanácii došlo preto, že kaštieľ bol vo veľmi schátralom stave, lebo dlho ho už nikto neudržiaval. Bola to jednoposchodová budova štvorcového pôdorysu. Na troch rohoch bol ozdobený vyčnievajúcimi vežami. Štvrtý roh bol bez veže. Podľa nepodloženej povesti sa tak stalo na rozkaz samotného panovníka lebo viac než 3 veže mohlo mať iba panovnícke sídlo. V kaštieli boli 24 obytné miestnosti.

Pod celým kaštieľom boli pivnice. Vo dvore boli hospodárske budovy a obytné budovy pre služobníctvo. Jedná z budov stojí až doposiaľ. Vo dvore bol park s cudzokrajnými stromami a okrasnými kríkmi, ako aj ovocná záhrada. Podľa ďalšej nepodloženej povesti viedla z kaštieľa podzemná chodba jednak do kostola a tiež aj mimo obec. Celý kaštieľ bol obohnaný vysokým kamenným múrom, v ktorom bola červená brána, ako vchod do kaštieľa.  V 19. storočí odkúpil od Horváthovcov majetok žid Weinhäudler. Neskoršie sa nechal pokrstiť na katolíka a prijal meno Borsay. Na vtedy ešte prázdnych pozemkoch medzi kaštieľom a Uhom zriadil kvetinárstvo a zeleninárstvo. Vybudoval skleníky vyhrievané parou. Viac ľudí z obce tu malo svoje zamestanie aj za 1. ČSR, lebo v blízkom Užhorode bol dobrý odbyt na všetko, čo sa tu vypestovalo.